OSGB Hizmetleri Kapsamında Temel İSG Eğitimi

Bursa Yönetim Akademisi OSGB Birimi tarafından sunulan hizmetler kapsamında, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti, Yönetim Danışmanlığı hizmeti ve diğer hizmetlerinden faydalanan işletmeler için 6331 Sayılı kanun çerçevesinde alınması zorunlu olan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini, Bursa Osgb Biriminde;

Hafta içi hergün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere Cumartesi günleri ise saat 14:00 e kadar Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği tüm işyerlerinde çalışan sayısına ve tehlike grubuna bakılmaksızın kamu kuruluşları dahil tüm çalışanlarına işe başlamadan önce ve


periyodik olarak iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmesi gerekir.

İş sağlığı güvenliği eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar;


 • Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak planlanmalı ve verilmelidir.
 • Eğitim eğilmekten gelir, eğitimden önce eğitim alacak kişilerin hazır bulunuşluk seviyeleri belirlenmeli, çalışma alanındaki risklere göre eğitim tasarlanmalı ve verilmelidir.
 • Eğitim sırasında katılımcıların aktif olması sağlanmalı, tehlikeli ve riskli durumlar karşısında yapılabilecek durumlar ile ilgili çalışanların görüşleri alınmalı
 • Eğitimde video, resim gibi görsellikler etkin şekilde kullanılmalı
 • Eğitimden sonra mutlaka eğitimin etkinlik ölçümleri yapılmalı, etkinlik ölçümü yazılı sınav olabileceği gibi saha gözlemi şeklinde de olabilir.
 • Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı, katılımcıların imzası alınmalı ve eğitim fotoğraflarla desteklenmeli


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin geçerlilik süreleri aşağıdak gibidir. Çalışanların İSG Eğitimleri Usul ve Esasları hk yönetmeliğe göre

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,- üç yılda en az bir defa
Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat- iki yılda en az bir defa
Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat- yılda en az bir defa.

Eğitimlerini bu periyotlarda çalışanların yenilenmesi gerekmektedir, yenileme eğitimlerinde de aynı süreler geçerlidir.

Yönetim Akademisi Eğitim Hizmeti
Yönetim Akademisi olarak müşterilerimizin mevcut personeline iş sağlığı güvenliği eğitimlerini hem müşterilerimizin iş yerlerinde hem de özel olarak hazırlanmış kendi eğitim salonlarımızda teorik ve uygulamalı olarak veriyoruz.

Yönetim Akademisi Bursa OSGB Üçevler Merkez Ofisinde gerçekleştirdiği Eğitimlerinde Müşterileri yeni istihdam ettiği personeli iş başı yapmadan önce bize göndererek hem sağlık tetkikleri, sağlık muayenelerinin yapılmasını hem de iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesinin konforunu yaşıyor.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konularında  Çalışanları İSG Eğitimleri hk. yönetmelik gereği aşağıdaki eğitim başlıklarından oluşur.


 • Genel konular
  • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


 • Sağlık konuları
  • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • ç) İlkyardım
 • Teknik konular


  • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • b) Elle kaldırma ve taşıma,
  • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • ı) Tahliye ve kurtarma

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kobi Danışmanlığı Eğitimi "Eğitim Detayları"

Mesleki Eğitim Belgesi zorunluluğu olan meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu