İlkyardım Eğitimleri

Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde Yetkilendirilmiş, Sertifikalı İlk Yardım Eğitim Merkezidir. Eğitimlerini, Yönetim Akademisi Üçevler Merkez Ofisinde gerçekleştirmektedir. Eğitimlerini İlkyardım yönetmeliğine göre gerçekleştiren Bursa Yönetim Akademisi işletmelerin kanunen bulundurması gereken İlkyardımcı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kursiyerlerine en verimli şekilde ilkyardım eğitimlerini gerçekleştirmek için tecrübeli eğitici kadrosu ile çalışmaktadır.Yönetim Akademisi İlkyardım Eğitimi hizmetlerini, İlkyardım Yönetmeliğine göre gerçekleştirmektedir. Güncel İlkyardım Yönetmeliğe....


İlkyardım Yönetmeliği 

İLKYARDIM VE İLKYARDIM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım diyoruz.
 • İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlkYardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişilere ilkyardımcı ünvanı verilir.
 • İlk Yardımın Öncelikli Amaçları
  • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
  • Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
  • İyileştirmeyi kolaylaştırmak.


İlk Yardım konusu  Koruma, Bildirme ve Kurtarma dan oluşmaktadır Akılda daha kolay tutabilmek adına KABAK' ta bulunan sessiz harflerle kodlanır. 

İlkyardım'da Koruma Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
  • Olay trafik kazası ise;
   • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
   • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
   • Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
   • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
   • Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.
  • Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;
   • Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
   • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.
  •  Her türlü olayda;
   • İlkyardım da önceliğimiz olay yerinin güvenliğini sağlamaktır. 
   • Olay yeri güvenliği sağlanmış ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden oynatılmamalıdır. 
   • İlkyardım 'da olay yerindeki hasta veya yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilirler. 
   • İlkyardımda Bilinç kaybı yaşayan yaralılar ile, solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olanlar belirlenmeli ve ilkyardım uygulamalarını öncelikle bu hasta yada yaralılara yapılmalıdır. 
   • İlkyardım esnasında kanamalı yaralılarda hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için ilkyardım müdahalesinden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.

İlkyardım 'da Bildirme

İlkyardım Uygulamalarında karşılaştığımız herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir. Duruma göre:
 1. İtfaiye (110), 
 2. Zehir danışma merkezi (114), 
 3. Emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) 

Aranabilir.

Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı,  nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

Kurtarma

Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlkyardımcı (ilkyardım sertifikası alan kişi) Olay yerinde ilk olarak aşağıdaki hususları sırasıyla gerçekleştirmelidir.
 1. Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),
 2. Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 3. Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 4. Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 5. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 6. Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 7. Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
 8. Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ),
 9. Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.


İlkyardımın gerekli olduğu (İlkyardımcı, İlkyardım Temel Eğitiminde aldığı bilgileri İş Hayatında yada Özel Hayatında) aşağıdaki durumlarda kullanabilir.
 1. Solunum Yolu Tıkanıklıkları
 2. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 3. Kanamalar
 4. Yanıklar
 5. Donmalar
 6. Kırıklar
 7. Burkulmalar
 8. Çıkıklar
 9. Hayvan Isırıkları ve Böcek SokmalarıYaralanmalar
 10. Zehirlenmeler
 11. Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
 12. Hasta ve Yaralı Taşıma
 13. Boğulmalar
 14. Diğer Acil Durumlar
 15. İlk Yardım ve HIV/AIDS
 16. Psikolojik İlk Yardım
 17. Acil Durumlarda Aranması Gereken Numaralar
 18. Temel Yaşam Desteği
Temel İlkyardım Eğitimlerinde sorulan örnek soruları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kobi Danışmanlığı Eğitimi "Eğitim Detayları"

Mesleki Eğitim Belgesi zorunluluğu olan meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu